място: гр.Мюнхен, Германия

В този проект е разработена рецепцията и заседателната зала в офис на голяма компания. Предложени са няколко варианта на рецепцията. За лицевият елемент е избран вариант с HPL с кехлибар. За заседателнат зала също са предложени няколко варианта.