Liliya Georgieva

ПРОЦЕСЪТ

Създаването на един интериор минава през много етапи – от взимането на размери до физическата реализация на проекта.

Design is perception. Perception about the man, space and time.

Често ме питат какво е дизайнът за мен и как решавам в каква посока да поеме даден проект. Отговорът е колкото труден, толкова е и лесен:
"Дизайнът е усещане. Усещане за човека, пространството и времето."
Лилия ГЕОРГИЕВА

КОНЦЕПЦИЯ

Създаването на концепцията е възлов момент в създаването на интериора. Това е най-важният момент, в който се определя посоката, към която ще поеме проекта.

ПРОЕКТИРАНЕ

Създаването на проектът е съпътсвано от множество елементи, които трябва да се създадат и да се комбинират за да се получи идеалната атмосфера. 

РЕАЛИЗАЦИЯ

Качеството на реализация на интериора е показател за професионализма на дизайнера. Често пъти този процес е съпътстван с много допълнителния умения, отвъд техническите и художествено-естетическите такива.​

Виртуален тур

Едно неповторимо изживяване. Може да разгледате Вашия проект по един друг начин.

Авторски надзор

Стрикното следене на всеки един детайл от изпълнението.

Portfolio

Най-добрият начин, да разберете на какво съм способнa, е да ми поверите Вашия обект, а аз ще го превърна в мястото, за което сте мечтали.

За контакт