място: гр.Мюнхен, Германия

Това е проект е за дизайна на един от етажите от офис сграда на конкретна фирма. Тук са разработени приемна на собственика, неговия личен кабинет и санитарните помещения към тях. Избран е по-тежък стил, който да кореспондира с нивото и личността на собственика.

Може да разгледате директорския кабинет чрез 360-градусова панорама в два варианта – през деня с естествено осветление и нощно време с изкуствено осветление.