място: гр.Мюнхен, Германия

Дизайн на офис простарнство, което най-често е посещавано от външни посетители. Избрана е концепция в съвременнен стил, с изчистени форми и бизнес цветове.