Какво представлява услугата интериорен дизайн?

https://www.youtube.com/watch?v=H_4IffrDj5c&feature=emb_logo

Интериорният дизайн е процес, при който се създава индивидуален проект за цялостното вътрешно оформление на даден обект (жилище, офис, магазин, заведение, хотел и пр.), т.е. изгражда се цялостно внушение, визията и функционалност на пространството/ата. Това се постига като се съблюдават основи художествено-естетически принципи, технически възможности, функционални изисквания, индивидуални нужди и др. Целта е да се получи хармонично пространство с подчертана индивидуалност, стил и отговарящо на всички потребности.

Какво включва услугата интериорен дизайн?

Услугата се разделя на два основни етапа. През първия се изяснява основната концепция, детайлите, изчертават се всичко необходимо. Проекта се уточнява до най-малката подробност и се подготвя за реализация, но в този етап проекта е все още само на хартия. Във втората част проекта преминава към реализация. Тук се следи за стриктното изпълнение на всички детайли от страна на подизпълнители и майстори, взаимодействието между тях и последователността на действията. При желание от Ваша страна бихме могли да организираме всички строително-монтажни работи.

Първият етап включва заснемането на обекта, изготвяне на идеен и работен проект.

Заснемането на обекта представлява снемане на всички размери. След това се изчертава т.нар. подложка. Това е чертеж на обекта в началното му състояние върху, който ще се работи в последствие и върху, който ще се нанасят всички промени и идеи.

Идейният проект представлява сформиране на основните композиционни и формо-изграждащи принципи. Тук се взима решение за разположението на зоните, мебелите и др. в обекта. Изграждат се техните форми и функции. Разглеждат се различни цветови варианти и обсъждат материалите в най-общия смисъл. Изгражда се концепция за подовете, стените, таваните, мебелите, вратите, интериорния текстил, декоративните елементи и пр. За улеснение и по-добра представа се изготвят скици, рисунки и/или визуализации (триизмерни фото-реалистични изображения).

След постигане на единодушие и уточняване на някой детайли се преминава към изготвянето на работния проект.

Работният проект е ключът към успешното реализиране на проекта. Тук се уточняват всички неща в най-малките им подробности. Разработват се детайлни технически чертежи за всеки един етап от реализацията. Получавате комплект чертежи за стените, които е необходимо да се премахнат и/или изградят, чертеж за разположението на мебелите (аранживорка), чертеж за подовете, чертеж на софитите, чертеж на стените, чертеж с позиционирани изводи за ВиК и електро инсталациите, детайлни чертежи на мебелите и други чертежи спрямо необходимостите на всеки проект. Всички чертежи са готови да бъдат подадени към подизпълнителите. Изготвя се спецификация с необходимите материали, артикули и пр.

Вторият етап включва авторски надзор и управление на проекта.

Авторският надзор представлява стриктно следене на изпълнението на проекта. Целта е възложителя, т.е. вие да сте спокойни и сигурни, че всичко ще бъде изпълнено така както е уточнено предварително и че всичко ще бъде на необходимото ниво. Това включва и даването на допълнителни разяснения на фирмите и майсторите, които работят на обекта.

Управлението на проекта е процес, при които ние организираме изпълнението на дейностите на обекта. Това включва организирането на работния процес с всички фирми, които са подизпълнители, логистиката на необходимите материалите, за да бъдат те на разположение, точно тогава когато трябва, следенето за стриктното спазване на съвместната работа между отделните фирми/майстори и пр. Това е удобно за всички, които са много ангажирани, не желаят и/или се притесняват да се „разправят“ с майстори. Тази част от проекта гарантира пълно ви спокойствие, защото така няма да ви се налага да се занимава постоянно с ремонта на обекта и бихте могли да насочите своята енергия в по-благоприятна за вас посока.

Как протича процеса на работа?

Процесът започва с опознаване както на самият обект така и между мен и вас. В началото подробно обсъждаме кое как си представяте, какво очаквате, за какво мечтаете, какви са ежедневните навици на вас, и останалите обитатели и ползватели. В този етап трябва да изградим максимално доверие помежду си. След това работата протича чрез срещи, на които се обсъждат идеите. Те се представят чрез скици, чертежи, снимки, мостри, визуализации и др. Постепенно се изгражда цялостната концепция и се уточняват детайлите.

Колко струва услугата?

Това е строго индивидуално. Зависи от редица фактори като големина и предназначение на обекта, сложност на пространството, стил, в който ще се проектира, степен на завършеност на обекта и др. На първата ни среща ще уточним очакванията и изискванията и едва след това ще получите конкретна оферта за проектирането на интериорния дизайн на вашия обект.

Какво трябва да знаете преди първата ни среща?

Може и нищо да не знаете, но ако все пак искате тя да бъде максимално полезна и за двете страни, е добре предварително да си помислите върху някой неща, както и да носите други.

Едно от основните неща е да носите план, скица или чертеж на обекта. Най-добрият вариант е, ако имате архитектурният чертеж. Ако не разполагате с такъв, може вие да скицирате нещо бързо на ръка, дори може да е върху салфетка или хвърчащо листче. Не се притеснявайте, ако нещо не е съвсем вярно или точно. Целта е да придобия най-обща представа за пространството. След това, независимо с колко точен чертеж разполагате, аз ще измеря всичко отначало за да съм сигурна за началната точка, от която стартираме, т.нар. заснемане на обекта, за което ви обясних по-горе.

Това, върху което трябва да помислите предварително е какво ще бъде предназначението на обекта, кой ще го ползва и какви са характеристиките или особеностите на ползвателите. Другото важно нещо е да решите в какъв стил искате да се проектира обекта и какво е внушението, което искате да създава и да предизвиква във вас и другите хора.

Не се притеснявайте, ако не можете да се ориентирате в някой от тези точки. Това са неща, който ще коментираме на първата среща и аз ще ви помогна.