място: гр.Мюнхен, Германия

Това е проект за дизайн на хотелска стая. Тук е търсена нов тип концепция. В нея мебелите са изключително опростени и минималистични. Целта е да се постигне както визия, която да грабва, така и лесна експоатация и намаляване на разходите за производство и поддръжка.