location:Sofia, Bulgaria

Един мъжки апартамент, решен в бяло.

Снимки от реализацията може да видите по-долу.

Снимки от реализацията