място: гр.София, България

Един мъжки апартамент, решен в бяло.

Снимки от реализацията може да видите по-долу.

Снимки от реализацията