място: Мюхнех, Германия

Дизайн на типова хотелска стая. Проектът е разработен в ретро стил. Предложени са 2 варианта.