място: гр.Мюнхен, Германия

Проект за типова баня в хотел. Разработена е в неутрална, черно-бяла, гама с характерни класически елементи.