идеен проект;

Това е проект за кухня, която е предназначена за хора с намалена подвижност.