Детска градина

13 Flares 13 Flares ×

година: 2009

място:  гр.София

Проектът цели да се обзаведе помещение в детска градина за група деца, които са на възраст между 3 и 5г. Помещението е обособено за 8 деца. При изграждането на интериора е търсено съвременно и цветно внушение. Детските масички представляват 1/8 от кръг. Тази форма позволява различни конфигурации в зависимост от конкретните занимания и нужди. При формоизграждането на детското столче е внесен елемент на игра. Децата имат възможност да минават под столчето.

детски кът
Детски кът за работа. Детски масички и столчета.
детска градина
детска градина
детско столче
детско столче
детско столче
детско столче
детска масичка
Детска масичка във формата на сегмент. При подреждането на 8 такива се получава кръг. Има възможност и за други варианти за нареждане.
детска масичка
Детска масичка във формата на сегмент. При подреждането на 8 такива се получава кръг. Има възможност и за други варианти за нареждане.
схеми за разположението на на детските маси
схеми за разположението на на детските маси Лилия Георгиева, Liliya Georgieva

Материалите, които са използвани са в съзвучие с последните тенденции и изисквания. Подът е покрит с каучукова настилка. Корпусните мебели и масичките са изработени от шперплат и масивна дървесина.

13 Flares Facebook 4 Twitter 0 Google+ 9 Pin It Share 0 Email -- 13 Flares ×

Comments are closed.